Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Przewodnicząca LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 28.07.2022r. (czwartek) godz. 12:00 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie naboru 1/2022/G.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Rozpoczęcie posiedzenia
2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór protokolanta i Komisji Skrutacyjnej
6. Ocena wniosków
7. Podjęcie uchwał
8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie obrad