14 czerwca br. Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. LGD otrzymała środki w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”.

Celem wsparcia jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027. W tym miejscu będziemy zamieszczać informacje dotyczące tworzenia przyszłej strategii. W zakładce dokumenty – wsparcie będą dostępne takie dokumenty jak harmonogram spotkań opis planu przygotowawczego LSR, harmonogram spotkań konsultacyjnych, ankiety konsultacyjne czy projekty LSR.