Konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji do przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR

Etap konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR dobiegł końca. W związku ze zgłszanymi zmianami poniżej prezentujemy zgłaszane zmiany oraz kryteria po zmianach:

Konsultacje zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji – uwagi zgłoszone przez mieszkańców
Lokalne Kryteria Wyboru Operacji po zmianach sierpień 2022