W dniu 06.09.2022r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, członkowie stowarzyszeń, oraz członkowie zarządu i pracownicy biura LGD.

Po prezentacji Prezesa LGD, Pana Ryszarda Ulatowskiego, dotyczącej założeń do projektu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność uczestnicy dyskutowali o potrzebach gminyŻnin, które ich zdaniem mogłaby uwzględniać Strategia. Swoją opinię wyrazili również w przygotowanej ankiecie. Ankieta będzie bazą wyjściową do przygotowania LSR. Lokalna Ankietę można wypełnić również online na stronie LGD:
Link do ankiety: https://forms.gle/YBNDZenLyJisXHdh8

Terminy wszystkich spotkań konsultacyjnych w powiecie żnińskim można znaleźć na stronie LGD

https://lgd-paluki.pl/wp-content/uploads/2022/07/Harmonogram-wsparcie-przygotowawcze-1.pdf

Kolejne spotkanie odbędzie się już 7 września 2022r. o godzinie 11.00 w Miejskim Domu Kultury w Barcinie.

Zapraszamy
Zespół ds. Lokalnej Strategii Rozwoju