Zapraszamy do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji dla przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR.

Drodzy mieszkańcy powiatu Żnińskiego, zwracamy się z prośbą o konsultację zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR . Formularz konsultacyjny należy przesłać do dnia 21.09.2022r. na adres lgd@lgd-paluki.pl

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji 2.2.1 do konsultacji wrzesień 2022
Formularz konsultacje zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.