Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna  Zaprasza do udziału w projekcie Sprawa „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego” nr: RPKP.09.02.01-04-0064/21

W RAMACH PROJEKTU OTRZYMASZ:

Wsparcie indywidualne i/lub grupowe:

  • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IPD)
  • aktywizacja społeczna- grupy wsparcia
  • integracja społeczna- animacja lokalna (wyjazdy integracyjne)
  • wsparcie psychologiczne
  • szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe
    (płatne stypendium szkoleniowe)
  • doradztwo zawodowe (tworzenie dokumentów m.in. CV i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą)
  • płatne staże w zawodzie (3 miesiące)
  • pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie  pow. żnińskiego (6 gmin), tj. Barcin; Gąsawa; Janowiec Wielkopolski; Rogowo; Łabiszyn i Gmina Żnin

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Działowy 6, 88-400 Żnin

lgd @lgd-paluki.pl

Tel.  600 134 650