W dniu 27.09.2022r. w Gminnym Domu Kultury w Rogowie odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa (LSR) na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego z wójtem Tomaszem Michalczakiem, , członkowie ochotniczych straży pożarnych, członkinie kół gospodyń wiejskich,przedstawiciele gminnej oświaty, stowarzyszeń, oraz członkowie zarządu i pracownicy biura LGD.
Po prezentacji Prezesa LGD, Pana Ryszarda Ulatowskiego, dotyczącej założeń do projektu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność uczestnicy dyskutowali o potrzebach gminy Rogowo, które ich zdaniem mogłaby uwzględniać Strategia. Swoją opinię wyrazili również w przygotowanej ankiecie. Ankieta będzie bazą wyjściową do przygotowania LSR.
Lokalna Ankietę można wypełnić również online:
Terminy wszystkich spotkań konsultacyjnych w powiecie żnińskim można znaleźć na stronie LGD: https://lgd-paluki.pl/…/Harmonogram-wsparcie…
Kolejne spotkanie odbędzie się już 4 października 2022r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie.
Zapraszamy
Zespół ds. Lokalnej Strategii Rozwoju