Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne zmian w Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji dla przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR. Do biura LGD Pałuki – Wspólna Sprawa nie wpłynęły uwagi do proponowanych zmian.