W związku z rozpoczęciem prac nad kolejną Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców gminy Barcin na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 18.10.2022 r. o godzinie 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Barcinie.

Terminy wszystkich spotkań konsultacyjnych w powiecie żnińskim można znaleźć na stronie www.lgd-paluki.pl w zakładce RLKS 2021-2027 – dokumenty.

Zapraszamy

Zespół ds. Lokalnej Strategii Rozwoju