W związku z rozpoczęciem prac nad kolejną Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców powiatu żnińskiego na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 15.11.2022 r. o godzinie 16.00 w siedzibie LGD, ul. Plac Działowy 6.
Zapraszamy
Zespół ds. Lokalnej Strategii Rozwoju