W dniu 15.11.2022r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele stowarzyszeń, dyrektorzy jednostek kultury oraz członkowie Rady LGD Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracownicy biura LGD.
Po prezentacji Pani Anny Mówińskiej, której firma będzie koordynowała pracę nad sporządzeniem dokumentu strategicznego, dotyczącej założeń do projektu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność uczestnicy dyskutowali o potrzebach powiatu żnińskiego, które ich zdaniem mogłaby uwzględniać Strategia. Swoją opinię wyrazili również w przygotowanej ankiecie. Ankieta będzie bazą wyjściową do przygotowania LSR.
Lokalna Ankietę można wypełnić również online:
Ankieta będzie dostępna do końca listopada.