Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 24.11.2022r. na godzinę 14:30 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: zebranie w formule on-line

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Protokolanta
5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa oraz w załącznikach do LSR Plan działania oraz Harmonogram naborów wniosków
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie zebrania

Materiały będące przedmiotem obrad dostępne są poniżej:

Lokalna Strategia Rozwoju zmiany listopad 2022r
Harmonogram naborów wniosków zmiany listopad 2022r
Plan działania zmiany listopad 2022r

 

Link do Walnego Zebrania Członków LGD dostępny jest poniżej:

https://meet.google.com/vxb-kehw-knj

Aby wziąć udział w posiedzeniu należy posiadać konto Google. Wszystkich zainteresowanych prosimy o połączenie na 10 min przed planowaną godziną spotkania w celu zatwierdzenia obecności.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 609 996 155