Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w imieniu Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz trzech lokalnych grup działania: LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, LGD Trzy Doliny oraz LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2022 roku o godzinie 16:3O w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w miejscowości Paterek (ul. Wyzwolenia 13, Paterek)

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu do  biura LGD Pałuki – Wspólna Sprawa (tel: 609 996 155, e-mail lgd@lgd-paluki.pl) do dnia 1.12.2022 r.

Konsultacje społeczne –2022 – program:

16:30 – otwarcie spotkania – wójt/burmistrz/gospodarz
16:40 – założenia RLKS w perspektywie lat 2021-2027 – p. Bartosz Szymański – Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
16:50 – Nowa perspektywa RLKSu w programie regionalnym – p. Rafał Pietrucień  – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
17:10 – Działania przygotowawcze do zadań związanych z nowa perspektywą – Prezesi Lokalnej Grupy Działania
17.30 – Dyskusja,
18:00 – Przerwa cateringowa