W dniu 7 grudnia 2022 roku w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w miejscowości Paterek odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące perspektywy 2021-2027 w zakresie możliwości pozyskania środków z EFS+.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz trzech lokalnych grup działania: LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, LGD Trzy Doliny oraz LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. W spotkaniu udział wzięli również mieszkańcy powiatów nakielskiego, bydgoskiego oraz żnińskiego.