W ramach projektu pn.: „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego” rekrutujemy na szkolenia:

  • sprzedawca obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych,
  • pozostały pracownik biurowy z modułem kadrowo – płacowym
  • kosmetyczka

Zapewniamy:

  • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
  • Stypendium szkoleniowe
  • Refundacje kosztów dojazdu
  • Płatne staże zawodowe
  • Wsparcie pośrednika pracy

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Zamieszkujących pow. żnińskiego (6 gmin), tj. Barcin; Gąsawa; Janowiec Wielkopolski; Rogowo; Łabiszyn i Gmina Żnin.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Zapraszamy do kontaktu z panią Agnieszka Hołodniak, tel. 600 134 650,
e-mail: lgd@lgd-paluki.pl