W ramach projektu pn.: „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego” rekrutujemy osoby:

  • zamieszkujące powiat żniński
  • z wykształceniem nie wyższym niż średnie
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • bezrobotne
  • bierne zawodowe
  • z niepełnosprawnością
  • osoby korzystające z wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i/lub grupowe:

wsparcie psychologiczne

określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej

aktywizacja społeczna – trening kompetencji i umiejętności społecznych

aktywizacja społeczna – grupy wsparcia

aktywizacja społeczna – animacja lokalna

bezpłatne szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe

doradztwo zawodowe

płatne staże zawodowe

pośrednictwo pracy

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, nie czekaj zgłoś się już teraz!

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Zamieszkujących pow. żnińskiego (6 gmin), tj. Barcin; Gąsawa; Janowiec Wielkopolski; Rogowo; Łabiszyn i Gmina Żnin.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Zapraszamy do kontaktu z panią Agnieszka Hołodniak, tel. 600 134 650,
e-mail: lgd@lgd-paluki.pl