W dniu 28 lutego 2023r. odbył się V warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, jej efektów, a także działań aktywizacyjnych prowadzonych przez LGD.

Warsztat został przeprowadzony stacjonarnie w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa oraz w formule online na platformie Google Meet.

Warsztat poprowadził Pan Ryszard Ulatowski – Prezes Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Pani Magdalena Petrykowska – pracownik biura LGD.

W warsztacie udział wzięli członkowie LGD, Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady, pracownicy LGD i zaproszeni goście. Warsztat dotyczył efektów wdrażania LSR za 2022 roku ale był również podsumowaniem osiągnięć LGD.

Warsztat refleksyjny jest niewątpliwie ciekawym doświadczeniem, ponieważ grono zaproszonych osób pozwala na rozmowy na różnych płaszczyznach, a wszystkie zebrane głosy, uwagi i wnioski przyczyniają się do jeszcze lepszego wdrażania LSR. Z warsztatu sporządzony zostanie raport, który stanie się częścią sprawozdania z realizacji LSR z a rok 2021.

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział oraz żywą dyskusję.