Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 16.03.2023r. godz. 09:00 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

Porządek obrad

 1. Rozpoczęcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór protokolanta i Komisji skrutacyjnej
 6. Omówienie procedury w zakresie przeprowadzania naboru. Oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru dla przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR w zakresie naboru 1/2023
 7. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023
 8. Podjęcie uchwał
 9. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie obrad

Z uwagi na fakt, że w ramach naboru 1/2023 (podejmowanie działalności gospodarczej) do Biura LGD Pałuki – Wspólna Sprawa wpłynęło 68 wniosków o przyznanie pomocy ocena ich zajmie z pewnością kilka godzin. W związku z powyższym, Przewodnicząca zwraca się do Państwa z prośbą o przybycie i zarezerwowanie  tego dnia na potrzeby pracy w Radzie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.