Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 06.04.2023r. (czwartek), godz. 8.00  w sprawie rozpatrzenia protestów w ramach przedsięwzięcia  1.1.1. Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR w zakresie naboru 1/2023.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

 PORZĄDEK OBRAD

 1. Rozpoczęcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
 6. Przedstawienie złożonego protestu do wniosku nr 2023/1.1.1/29
 7. Podjęcie dyskusji nad złożonym protestem
 8. Głosowanie w sprawie zasadności protestu
 9. Przedstawienie złożonego protestu do wniosku nr 2023/1.1.1/12
 10. Podjęcie dyskusji nad złożonym protestem
 11. Głosowanie w sprawie zasadności protestu
 12. Przedstawienie złożonego protestu do wniosku nr 2023/1.1.1/35
 13. Podjęcie dyskusji nad złożonym protestem
 14. Głosowanie w sprawie zasadności protestu
 15. Przedstawienie złożonego protestu do wniosku nr 2023/1.1.1/56
 16. Podjęcie dyskusji nad złożonym protestem
 17. Głosowanie w sprawie zasadności protestu
 18. Podjęcie uchwał
 19. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD
 20. Wolne głosy i wnioski
 21. Zakończenie obrad