W dniu 17 kwietnia 2023r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa (LSR) na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, członkowie stowarzyszeń, oraz członkowie zarządu i pracownicy biura LGD.

Po prezentacji Prezesa LGD, Pana Ryszarda Ulatowskiego, dotyczącej założeń do projektu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność uczestnicy dyskutowali o potrzebach gminy Dąbrowa, które ich zdaniem mogłaby uwzględniać Strategia. Swoją opinię wyrazili również w przygotowanej ankiecie. Ankieta będzie bazą wyjściową do przygotowania LSR.

Lokalna Ankietę można wypełnić również online na stronie LGD:
Link do ankiety: 
https://forms.gle/YBNDZenLyJisXHdh8

Terminy wszystkich spotkań konsultacyjnych w powiecie żnińskim można znaleźć na stronie LGD

https://lgd-paluki.pl/wp-content/uploads/2022/07/Harmonogram-wsparcie-przygotowawcze-1.pdf

Kolejne spotkanie odbędzie się już 13 września 2022r. o godzinie 11.00 w Janowcu Wielkopolskim.

Zapraszamy
Zespół ds. Lokalnej Strategii Rozwoju