Zaproszenie na spotkanie zespołu ds. LSR

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza członków zespołu ds. LSR na spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12.05.2023r. o godzinie 11.00 w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, ul. Plac Działowy 6 w Żninie.