W dniu 8 maja 2023r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbyło się spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027. Gmina Dąbrowa w lutym 2023 podjęła uchwałę o przystąpieniu do LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, a od marca jest członkiem naszej grupy, dlatego Lokalna Strategia Rozwoju jest przygotowywana dla obszaru siedmiu gmin. W trakcie spotkania prezes LGD Ryszard Ulatowski, przedstawił dotychczasowe działania, które zostały podjęte w sprawie nowej strategii. Zapoznał też uczestników spotkania z wynikami analizy strategicznej, propozycjami kierunków strategicznych oraz planowanym budżetem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego z Panem wójtem Marcinem Barczykowskim, przedstawiciele przedsiębiorców, stowarzyszeń, rad sołeckich oraz KGW, OSP. W spotkaniu prali również udział radni Młodzieżowej Rady Gminy.