Zapraszamy  do udziału w projekcie

pn.: „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego”

Uczestnikami projektu będą osoby:

  • zamieszkujące powiat żniński
  • z wykształceniem nie wyższym niż średnie
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • bezrobotne
  • bierne zawodowe
  • z niepełnosprawnością
  • osoby korzystające z wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i/lub grupowe:

Wsparcie psychologiczne

określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej

aktywizacja społeczna – trening kompetencji i umiejętności społecznych

aktywizacja społeczna – grupy wsparcia

aktywizacja społeczna – animacja lokalna

bezpłatne szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe

doradztwo zawodowe

płatne staże zawodowe

pośrednictwo pracy

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, nie czekaj zgłoś się już teraz!

Więcej informacji można uzyskać w:

Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Plac Działowy 6, 88-400 Żnin

tel. 600 134 650,

email: lgd@lgd-paluki.pl