W dniu 10 maja 2023r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rad sołeckich, KGW, OSP, osoby o szczególnych sytuacjach, mieszkańcy obszaru LSR oraz członkowie LGD i beneficjenci projektów realizowanych w ramach LSR. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z Wydziału Koordynacji RLKS: Pan Jerzy Cieszyński – główny specjalista i Pani inspektor Anna Domżalska.  Założenia strategii przestawiła Pani Anna Mówińska, która współpracuje z LGD przy pracy nad nową strategią.  W trakcie spotkania prezes LGD Ryszard Ulatowski, przedstawił dotychczasowe działania, które zostały podjęte w sprawie nowej strategii. Zapoznał też uczestników spotkania wynikami analizy strategicznej, propozycjami kierunków strategicznych oraz planowanym budżetem. W trakcie dyskusji podkreślano dobrze zdefiniowane obszary problemowe oraz właściwie określone obszary interwencji. Głos zabrał również przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Jerzy Cieszyński, który pogratulował wyników dotychczasowej pracy nas strategią. Lokalna Strategia Rozwoju jest przygotowywana dla gmin powiatu żnińskiego oraz gminy Dąbrowa z powiatu mogileńskiego, która od marca jest członkiem naszego LGD.