Dzień dobry,

Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 05.06.2023r. na godzinę 16:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Plac Działowy 6, 88-400 Żnin

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Protokolanta
5. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-2027
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia LSR LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-   2027.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

Projekt i założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-2027 – z uwagi na procedurę konkursową naboru na wybór LSR, materiały nie będą opublikowane na stronie internetowej jednak projekt LSR zostały wysłane do członków LGD Pałuki – Wspólna Sprawa wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie Członków.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 02.06.2023r. (do godz. 14:00) pod nr tel. 609996155 lub e-mail: lgd@lgd-paluki.pl