W dniu 05.06.2023r. Walne Zebranie Członków LGD Pałuki – Wspólna Sprawa przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2023-2029. Obszar wdrażania LSR został powiększony o Gminę Dąbrowa z Powiatu Mogileńskiego, tak więc LSR obejmuje cały Powiat Żniński jak i część Powiatu Mogileńskiego. W celach znalazły się m.in. wsparcie ochrony środowiska naturalnego, wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wsparcie dziedzictwa kulturowego i historycznego Pałuk jak również wsparcie dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Ze środków będą mogły skorzystać m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, jednostki samorządu terytorialnego. W dniu jutrzejszym składamy LSR LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która w najbliższych miesiącach będzie oceniana. Zapraszamy do śledzenia komunikatów na stronie internetowej i facebooku, będziemy informować na bieżąco o postępach we wdrażaniu LSR na lata 2023-2029.