Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 29.06.2023r. na godzinę 15:00 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Protokolanta
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2022
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu sprawozdania
8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022
9. Dyskusja nad sprawozdaniem
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej
11. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu/nieudzieleniu absolutorium Zarządowi
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zakończenie zebrania

Sprawozdanie merytoryczne za 2022  dostępne  TUTAJ

Sprawozdanie finansowe za 2022 dostępne TUTAJ

Z poważaniem

Ryszard Ulatowski – Prezes