Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 27.06.2023r. (wtorek) godz. 16.00 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie naboru nr 1/2022 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Miejsce posiedzenia: Żnin, sala konferencyjna LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

PORZĄDEK OBRAD

  1. Rozpoczęcie posiedzenia
  2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
  6. Przedstawienie uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu do przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2022 oraz wynikających zmian w zakresie listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2022
  7. Podjęcie uchwały
  8. Wolne głosy i wnioski
  9. Zakończenie obrad