Dzień dobry,

Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 07.08.2023r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Plac Działowy 6, 88-400 Żnin

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2.  Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3.  Przyjęcie porządku obrad
  4.  Wybór Protokolanta
  5. Przedstawienie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-2027 wynikające z wezwania Samorządu Województwa dot. Uzupełnienia wniosku na wybór LSR
  6. Dyskusja
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia zmian LSR LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-   2027.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie zebrania

Materiały będące przedmiotem obrad dostępne są poniżej:
 Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-2027

Proszę o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 609996155 lub e-mail: lgd@lgd-paluki.pl