W związku z realizacją projektu od 01.04.2023r. do 31.10.2023r. pn. „Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa”, którego celem jest : Aktywizacja społeczności Lokalnej z terenu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa poprzez animację 150 osób, Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa poszukuje osób prowadzących stoiska na lokalnych imprezach (po jednej na terenie każdej z gmin obszaru LSR).

Zaplanowany zakres prac osób  będzie związany z prowadzeniem przez 5 godzin stoiska na lokalnej imprezie gminnej. W związku z powyższym poszukujemy :

-2 ratowników medycznych, których zadaniem będzie przez czas 5 godzin prowadzić  pokazy zasad udzielania pierwszej pomocy i zachowań w sytuacji zagrożenia życia;

Preferowanymi osobami do zatrudnienia w projekcie będą osoby posiadające:

Ratownik medyczny : wykształcenie kierunkowe, min. 2 lata doświadczenia w pracy w zawodzie;

Zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby biura LGD przy Placu Działowym 6 w Żninie, do kontaktu telefonicznego 609 996 155 lub wiadomości e-mail: lgd@lgd-paluki.pl