Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa realizuje projekt pn. „Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa”, którego celem jest : Aktywizacja społeczności Lokalnej z terenu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa poprzez animację 150 osób z terenu Powiatu Żnińskiego.

W ramach projektu animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa realizowana jest w zakresie 2 typów projektu : Centra Aktywności Lokalnej oraz Animacja społeczności lokalnej.

W ostatnim czasie odbyły się kolejne zajęcia w zakresie realizacji warsztatów mających na celu zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi i rozwój lokalny. Zajęcia odbyły się na terenie powiatu żnińskiego.  Na warsztatach uczestnicy zdobywają doświadczenie związane z możliwościami podniesienia umiejętności wykorzystywania dostępnych narzędzi, metod i źródeł do organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć i wydarzeń dla lokalnej społeczności tj. możliwości i zalety płynących z tworzenia prężnego działania w zakresie sektora pozarządowego, możliwości i źródeł poszukiwania środków finansowych na realizację zadań dla mieszkańców bez pomocy gmin czy powiatu. Zostały również utworzone kółka zainteresowań wśród uczestników CAL-u według zdiagnozowanych w grupie potrzeb.