Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa realizuje projekt pn. „Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa”, którego celem jest : Aktywizacja społeczności Lokalnej z terenu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa poprzez animację 150 osób z terenu Powiatu Żnińskiego.

W ramach projektu animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa realizowana jest w zakresie 2 typów projektu : Centra Aktywności Lokalnej oraz Animacja społeczności lokalnej.

W dniu dzisiejszym LGD Pałuki – Wspólna Sprawa brała udział w „Dożynkach Parafialnych w Cerekwicy”(gmina Żnin). Podczas wspólnego biesiadowania osoby zgromadzone mogły skorzystać przy naszym stoisku ze wsparcia w ramach :

– uzyskania dotacji i innych form wsparcia finansowego

– porad dietetyków

– instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej

– porad instruktorów sportowych

LGD Pałuki – Wspólna Sprawa planuje wystawienie stoiska związanego  z propagowaniem zdrowego i aktywnego trybu życia oraz bezpieczeństwa na imprezach lokalnych w każdej gminie z terenu powiatu żnińskiego.

Serdecznie zapraszamy już 9 września do Lubostronia (gmina Łabiszyn) na Dożynki Gminne –  Tam też będziemy !