„Ale to były wakacje! ”

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do konkursu „Ale to były wakacje!”

Aby wziąć udział w konkursie. Wybierz swoje najlepsze zdjęcie z Wakacji na Pałukach  w wybranych kategoriach i wyślij do Nas.

Kategorie:

1.Wakacje na Pałukach

– zdjęcie musi być wykonane na terenie Pałuk podczas wakacji

  1. Wakacyjny Krajobraz Pałuk

– zdjęcie musi przedstawiać letni krajobraz na Pałukach

  1. Wydarzenie na Pałukach

– zdjęcie musi przedstawiać wydarzenie na terenie Pałuk podczas wakacji, np. zdjęcia z koncertu lub innych wydarzeń

Do konkursu może zostać zgłoszona przez jedną osobę tylko jedna praca fotograficzna w każdej z kategorii.

Zdjęcia należy przesłać w plikach JPG, nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko i imię autora.

Zdjęcia należy wysyłać na maila promocja@lgd-paluki.plnajpóźniej do 30 września 2023 roku do godziny 12.00.

Wszystkie przesłane w terminie zdjęcia zostaną ponumerowane w kolejności zgłoszeń i zamieszczone na stronie www.lgd-paluki.pl oraz stronie Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna – Sprawa na Facebooku w dniu 2 października 2023 roku o godzinie 15.00.

Głosowanie odbędzie się w dniach 2-9 października 2023r.

Następnie prace zostaną ocenione przez Jury .

O wynikach konkursu decydować będzie w 51% głosowanie Jury , w 49% głosy uzyskane pod zdjęciami .