Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa

W ramach projektu Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki –Wspólna Sprawa realizowana jest w zakresie 2 typów projektu : Centra Aktywności Lokalnej oraz Animacja społeczności lokalnej.
W dniu 30.09.2023r. LGD Pałuki – Wspólna Sprawa brała udział w ,,Senioriadzie” w Janowcu Wielkopolskim. Osoby zgromadzone mogły
skorzystać przy naszym stoisku ze wsparcia w ramach :
– uzyskania dotacji i innych form wsparcia finansowego
– porad dietetyków
– instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej
– porad instruktorów sportowych
LGD Pałuki – Wspólna Sprawa planuje wystawienie stoiska związanego z propagowaniem zdrowego i aktywnego trybu życia oraz bezpieczeństwa na imprezach lokalnych w każdej gminie z terenu powiatu żnińskiego.
Kolejne wydarzenie przed nami w Rogowie już 7 października !
Projekt dofinansowany z funduszy Europejskich.