Konsultacje lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zapraszamy do konsultowania projektu lokalnych kryteriów wyboru operacji wynikających  z  Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2023-2027. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 11.04.2024 r....