Na terenie powiatu żnińskiego powstaną aż cztery Dzienne Domy Pomocy w ramach działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Nabór z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
W Gminie Dąbrowa zostanie zrealizowany projekt pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu mogileńskiego”, który złożyła Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z Gminą Dąbrowa, kolejny projekt pod nazwą ” W trosce o godność starości 2 wraz z świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców powiatu żnińskiego”, powstanie w Gminie Jnowiec Wlkp, który złożył Ośrodek szkoleniowy Gabinet pedagoga Janusz Witkowski w parterstwie z Gminą Janowiec Wlkp, natomiast w Gminie Barcin zostanie zrealizowany projekt pt. ” Centrum Dziennego Wsparcia – Wspólna Sprawa”, który złożyła Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w partnerstwie z Gminą Barcin oraz w Gminie Łabiszyn zostanie zrealizowany projekt pt.” HARCDOM – dzienne domy pomocy z programem integracji międzypokoleniowej”, który złożyła Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z Gminą Łabiszyn i Gminą miasta Brodnica.
Wszystkie podmioty, których wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji złożone zostały przez podmioty będące członkami LGD. To nasza Wspólna Sprawa!