Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Na podstawie §17 pkt. 3  Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 28.05.2024r. na godzinę 15:00 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Siedziba LGD, Plac Działowy 6,88-400 Żnin.

Proponowany skrócony porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Stwierdzenie ważności obrad
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania
 4. Wybór Sekretarza obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2023
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem
 8. Głosowanie nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023 i wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2023
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem
 11. Głosowanie nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
 12. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu i podjęcie uchwały
 13. Przedstawienie zmian LSR wynikających z wezwania Zarządu Województwa
 14. Dyskusja
 15. Podjęcie uchwały dot. LSR
 16. Wolne głosy i wnioski
 17. Zakończenie zebrania

 

 

Materiały będące przedmiotem obrad będą dostępne na stronie www.lgd-paluki.pl oraz w Biurze LGD, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 24.05.2024 (piąte) do godz. 12:00 na adres e-mail: lgd@lgd-paluki.pl lub pod nr tel. 609 996 155. Informuję, że ze względów organizacyjnych i dla sprawnego przebiegu zebrania  potwierdzenie przybycia jest ważne.

LSR Pałuki v5 po poprawkach UM (2) l

gdpłaukisprawozdanie2023lgdpłaukisprawozdanie2023