Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa informuje, że w okresie od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.  będzie realizowała projekt pnRegulamin projektu, którego celem jest poprawa aktywności społecznej oraz zwiększenie zaangażowania obywateli poprzez stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, obywatelskim, kulturalnym i wsparcie dla rodzin z terenu gmin objętych projektem. poprzez animację.

W ramach projektu animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa będzie realizowana w zakresie 2 typów projektu : Centra Aktywności Lokalnej oraz Animacja społeczności lokalnej.
W ramach pierwszego zakresu powstanie 7 Centrów Aktywności Lokalnej (w każdej gminie po jednym centrum), w których odbędą się zajęcia w zakresie realizacji warsztatów mających na celu zaangażowanie mieszkańców w sprawy swoich małych ojczyzn i rozwój lokalny (na warsztatach uczestnicy będą zdobywać doświadczenie związane z możliwościami wykorzystywania dostępnych narzędzi, metod i źródeł do organizowania równego rodzaju przedsięwzięć dla lokalnej społeczności. W ramach zakresu drugiego zostanie przeprowadzony panel zajęć kulturalnych oraz zajęć wspierających Rodziny w lokalnych społecznościach.

Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru LSR, w tym przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń.

Zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do siedziby biura LGD przy Placu Działowym 6 w Żninie, do kontaktu telefonicznego 609 996 155 lub wiadomości e-mail: lgd@lgd-paluki.pl.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej.

Wypełnione dokumenty prosze dostarczyć do biura LGD albo przesłać pocztą tradycyjna na adres biura:
Pl. Działowy 6, 88-400 Żnin
lub skanem na adres : e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Regulamin projektu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku

Oświaczenie uczestnika projektu

Karta zgłoszenia