Aktualności


Najnowsze wieści z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

Formularz informacji monitorującej

Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie internetowej http://mojregion.eu/index.php/prow/wnioski-instrukcje/id-19-2 zostały zamieszczone aktualne wersje elektronicze wzoru formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji...

Za nami kolejne szkolenie

W dniu 16 października 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się bezpłatne szkolenie dla wnioskodawców z powiatu żnińskiego zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy...

Rozwój działalności gospodarczej – szkolenie

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu żnińskiego, zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój działalności gospodarczej na szkolenie dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu...

Podejmowanie działalności gospodarczej – szkolenie

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza osoby fizyczne z terenu powiatu żnińskiego, zainteresowane pozyskaniem środków na założenie działalności gospodarczej na szkolenie dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu...

Misje gospodarcze

Szanowni Państwo, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w misjach gospodarczych organizowanych w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania...

Zapraszamy na szkolenie

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 16 października 2019r. o godz. 12:00 w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin (sala konferencyjna, II piętro). Szkolenie dotyczyć...

“ABC Rynku Pracy – Wiedza to podstawa”

W dniu 03.10.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim odbyło się spotkanie dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców zamieszkujących gminę Janowiec Wielkopolski. Spotkanie pn. „ABC Rynku Pracy – Wiedza to Podstawa”rozpoczęło się o...

2018 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zachęca do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej inicjatywy "2018 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego". Pragniemy poznać Państwa opinię, a w rezultacie zrozumieć czy dotychczasowe działania, podjęte w powyższej...

Ogłoszenia o naborach wniosków w zakresie powierzenia grantów

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków w ramach prowadzonych naborów: - 3/2019/G Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o...

Informacja o naborach na 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą planowanych przez Lokalną Grupę Działania Pałuki - Wspólna Sprawa naborów na rok 2019. Do pobrania: Informacja o naborach...