Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podany poniżej przedmiot zamówienia został wybrany następujący oferent: Wykonanie elementów odblaskowych dla 100 uczestników Rajdu Nordic Walking w Barcinie w dniu 22.09.2018r. Do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent: PODAROWANE.PL Biedrzycki...

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi eksperckiej

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych: Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi eksperckiej polegającej na wsparciu merytorycznym w zakresie przygotowania i oceny wniosków o powierzenie...

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na zapytanie ofertowe  dotyczące :  Zakup i dostarczenie do siedziby stowarzyszenia artykułów biurowych został wybrany oferent: Partner XXI – PIK Sp. z o.o. ul Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie: Przeprowadzenia szkolenia z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach osi 7 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa...

Komunikat Zarządu LGD dot. naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa informuje, że Uchwałą Zarządu nabór wniosków 1/2019/G został unieważniony. Przyczyną unieważnienia naboru jest brak w procedurze wyboru i oceny Grantobiorców szczegółowych zapisów w zakresie czynności związanych z dokonaną...