Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje z możliwości pozyskiwania środków finansowych. Konsultacje odbędą się 29 stycznia 2020r. w  Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie....

Komunikat z dnia 14.01.2020 r. dotyczący zmian w konkursie RPKP.07.01.00-IZ.00-04-345/19 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Typ projektu : Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego...
Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku szczęścia i realizacji wszystkich postanowień życzy: Zarząd oraz pracownicy Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna...