Nabory wniosków


Nabory wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 4/2019/G

Żnin, dnia 01.10.2019r. Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 4/2019/G Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: -...

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2019/G

Żnin, dnia 01.10.2019r. Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 3/2019/G Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: -...

Informacja o naborach na 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą planowanych przez Lokalną Grupę Działania Pałuki - Wspólna Sprawa naborów na rok 2019. Do pobrania: Informacja o naborach...

Zawiadomienie o wyniku rozstrzygnięcia protestu

W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej złożonego protestu nr 1/2019 w biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa, Rada LGD podjęła decyzję o uznaniu zasadności złożonego protestu. W dniu 24.07.2019r. Członkowie Rady LGD ponownie ocenili wniosek nr...

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2019/G

Żnin, dnia 20.05.2019r. OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Komunikat Zarządu LGD dot. naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa informuje, że Uchwałą Zarządu nabór wniosków 1/2019/G został unieważniony. Przyczyną unieważnienia naboru jest brak w procedurze wyboru i oceny Grantobiorców szczegółowych zapisów w zakresie czynności związanych z dokonaną...