„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej wramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19,4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

Spotkanie konsultacyjne LSR w gminie Janowiec Wielkopolski

W dniu 13.09.2022r. w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa (LSR) na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli...

Rajd Nordic Walking 2022

10 września 2022r. odbyła się kolejna edycja radju Nordic Walking z LGD – Pałuki – Wspólna Sprawa. Wydarzenie wpisało się już kilka dobrych lat temu do naszego corocznego kalendarza imprez i zostało z nami po dziś dzień. Rajd rozpoczęła Pani Ilona Przychocka –...

Spotkanie konsultacyjne LSR – Janowiec Wielkopolski 13.09.2022r.

W związku z rozpoczęciem prac nad kolejną Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 13.09.2022 r. o godzinie 11.00...

Spotkanie konsultacyjne LSR w gminie Barcin

W dniu 07.09.2022r. w Miejskim Domu Kultury w Barcinie odbyło się już czwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa (LSR) na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele...

Spotkanie konsultacyjne LSR w gminie Żnin

W dniu 06.09.2022r. w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, członkowie stowarzyszeń,...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

Zawiadomienie o wyniku rozstrzygnięcia protestów

W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej złożonych protestów do oceny wniosków w ramach naboru nr 2/2021 Rada LGD podjęła decyzje dotyczące zasadności złożonych protestów. W dniu 07.02.2022r. Członkowie Rady LGD ponownie ocenili wniosek nr 2021/1.1.1/23 Do...