„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej wramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19,4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa

Podejmowanie działalności gospodarczej – szkolenie

W dniu 23 października 2019r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie z zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentów aplikacyjnych wraz z załącznikami dla osób fizycznych, planujących uruchomić działalność gospodarczą. Szkolenie z zakresu...

Zapraszamy na konsultacje

LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ogłasza konsultacje społeczne zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w  zakresie: Wsparcie dla przedsiębiorstw. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 29 października o godz. 10.00 w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6...

“Misie” z Przedszkola Niepublicznego “U Boba” w LGD

W dniu 18.10.2019r. siedzibę Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odwiedziła grupa sześciolatków „Misie” z Przedszkola Niepublicznego „U Boba”. Spotkanie z najmłodszymi poprowadziła Pani Ewa Witucka - zaprzyjaźniony nauczyciel geografii z Zespołu Szkół w...

Formularz informacji monitorującej

Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie internetowej http://mojregion.eu/index.php/prow/wnioski-instrukcje/id-19-2 zostały zamieszczone aktualne wersje elektronicze wzoru formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji...

Za nami kolejne szkolenie

W dniu 16 października 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się bezpłatne szkolenie dla wnioskodawców z powiatu żnińskiego zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy...

Rozwój działalności gospodarczej – szkolenie

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu żnińskiego, zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój działalności gospodarczej na szkolenie dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 4/2019/G

Żnin, dnia 01.10.2019r. Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 4/2019/G Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: -...

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2019/G

Żnin, dnia 01.10.2019r. Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 3/2019/G Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: -...

Informacja o naborach na 2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą planowanych przez Lokalną Grupę Działania Pałuki - Wspólna Sprawa naborów na rok 2019. Do pobrania: Informacja o naborach...