„Sam to nazwij”

„Sam to nazwij”

W drugiej połowie 2018 roku Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa sfinansowała wydawnictwo płytowe składu Musiel/Emce pt. „Sam to nazwij”. Musiel/Emce, a w zasadzie Radek i Sebastian, którzy w lipcu ubiegłego roku wydali swoją pierwszą wspólną płytę razem z...