Projekty realizowane w ramach naboru 1/G/2018

W tym miejscu znajdują się informacje o projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2018. Projekt „Bezpieczny weekend”– nr 2018/3.1.1/7 , realizowany przez Nikodema Dolatę – Właściciela firmy PPHU NW – BD Efekt W ramach realizowanego zadania...