Szkolenie dotyczące rewitalizacji

Szkolenie dotyczące rewitalizacji

Dnia 01.04.2019 r. w siedzibie LGD odbyło się szkolenie w ramach przedsięwzięcia: Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR. W szkoleniu wzięli udział pracownicy z gmin, które posiadają zatwierdzone gminne/lokalne programy...

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie dla pracowników gmin z terenu powiatu żnińskiego w zakresie przygotowania wniosku w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR. 1 kwietnia 2019r. (poniedziałek) godz. 9.00,...
Spotkanie w sprawie rewitalizacji

Spotkanie w sprawie rewitalizacji

Dnia 19.03.2019r. w siedzibie LGD odbyło się spotkanie  Zarządu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Bartosza Szymańskiego Dyrektora Wydziału Koordynacji RLKS  z przedstawicielami gmin z terenu powiatu żnińskiego posiadającymi gminne/lokalne programy...