Sesja Rady Gminy w Rogowie

8 kwietnia 2019 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy w Rogowie, na którą został zaproszony Prezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa Pan Ryszard Ulatowski. Jednym z punktów porządku obrad było przedstawienie informacji na temat możliwości pozyskania środków pozabudżetowych...