Zamówienia

Zapytanie ofertowe w celu szacowania wartości zamówienia

Zamawiający – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, w celu ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, zaprasza do przesłania szacowania cenowego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

1. Kompleksowe opracowanie systemu identyfikacji wizualnej,
2. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie innowacyjnego portalu internetowego dotyczącego obszaru 4 LGD,
3. Zebranie informacji, opracowanie i zredagowanie treści tekstowych w postaci artykułów informacyjno-promocyjnych, które zostaną opublikowane na portalu,
4. Wykonanie zdjęć promocyjno-reklamowych obszaru 4 LGD wg kategorii,
5. Nagranie, montaż, publikacja filmów z wydarzeń promocyjnych, kulturalnych oraz sportowych,
6. Wprowadzenie treści, zdjęć, filmów oraz animacja treści,

dotyczy umowy nr 0007-6936-UM0220001/18 zawartej na rzecz realizacji projektu pt. „Sąsiedzi wokół Pałuk i Kujaw” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe – szacunkowa wartość zamówienia
Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe na Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w zakresie:
Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie w dniu 20.07.2019r. w godz. 12.00 – 16.30 .
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie w dniu 20.07.2019r. w godz. 12.00 – 16.30 .

Do pobrania
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferentów na zapytania ofertowe:
1. Prowadzenie VII Pałuckiego Festynu Ludowego w dniu 20.07.2019 r. – do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent:  Anna Janowska i Karol Nojgebauer, Słębowo 41, 88-400 Żnin

 

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferentów na zapytania ofertowe:

  1. Przygotowanie stoiska wikliniarskiego podczas „VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” kujawsko – pomorskie, w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00 – 18.30. – do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent: Polskie Plecionkarstwo Ewa Świątkowska – Papińska, Chrusty 1, 62 – 500 Golina

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferentów na zapytania ofertowe:

  1. Przygotowanie stoiska kowalskiego wraz z pokazami podczas „VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00 – 18.30. – do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent: Kuźnia Mirosław Luda, Zaborowo 69, 87-320 Górzno

Zapytanie ofertowe na opracowanie publikacji w formie książkowej pt. „10 lat Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w powiecie żnińskim”

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie:
Opracowanie publikacji w formie książkowej pt. „10 lat Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w powiecie żnińskim”

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Opracowanie publikacji w formie książkowej pt. „10 lat Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w powiecie żnińskim”

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe na Przygotowanie stoiska wikliniarskiego podczas „VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” woj. kujawsko – pomorskie , w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie:
Przygotowanie stoiska wikliniarskiego podczas „VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” woj. kujawsko – pomorskie ,  w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Przygotowanie stoiska wikliniarskiego podczas „VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” woj. kujawsko – pomorskie ,  w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa