Zamówienia

Zapytanie ofertowe na Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w zakresie:
Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie w dniu 20.07.2019r. w godz. 12.00 – 16.30 .
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie w dniu 20.07.2019r. w godz. 12.00 – 16.30 .

Do pobrania
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferentów na zapytania ofertowe:
1. Prowadzenie VII Pałuckiego Festynu Ludowego w dniu 20.07.2019 r. – do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent:  Anna Janowska i Karol Nojgebauer, Słębowo 41, 88-400 Żnin

 

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferentów na zapytania ofertowe:

  1. Przygotowanie stoiska wikliniarskiego podczas „VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” kujawsko – pomorskie, w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00 – 18.30. – do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent: Polskie Plecionkarstwo Ewa Świątkowska – Papińska, Chrusty 1, 62 – 500 Golina

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferentów na zapytania ofertowe:

  1. Przygotowanie stoiska kowalskiego wraz z pokazami podczas „VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00 – 18.30. – do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent: Kuźnia Mirosław Luda, Zaborowo 69, 87-320 Górzno

Zapytanie ofertowe na opracowanie publikacji w formie książkowej pt. „10 lat Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w powiecie żnińskim”

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie:
Opracowanie publikacji w formie książkowej pt. „10 lat Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w powiecie żnińskim”

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Opracowanie publikacji w formie książkowej pt. „10 lat Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w powiecie żnińskim”

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe na Przygotowanie stoiska wikliniarskiego podczas „VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” woj. kujawsko – pomorskie , w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie:
Przygotowanie stoiska wikliniarskiego podczas „VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” woj. kujawsko – pomorskie ,  w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Przygotowanie stoiska wikliniarskiego podczas „VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” woj. kujawsko – pomorskie ,  w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie stoiska kowalskiego wraz z pokazami podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie:
„„Przygotowanie  stoiska kowalskiego  wraz z pokazami podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
„Przygotowanie  stoiska kowalskiego  wraz z pokazami podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie:
„Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa