Zamówienia

Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie:
„Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Przygotowanie stoiska garncarskiego podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego w Łabiszynie” w dniu 20.07.2019r. w godzinach 12.00-18.30

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przez ratownika medycznego warsztatów pierwszej pomocy

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie: Przeprowadzenie przez ratownika medycznego warsztatu pierwszej pomocy z użyciem fantomu dla uczestników Projektu: „Pierwsza pomoc tu i teraz” w Żninie, w dniu 15.06.2019r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie przez ratownika medycznego warsztatów pierwszej pomocy w dniu 15.06.2019r.

Do pobrania:
zapytanie ofertowe
oferta cenowa

 

Zapytanie ofertowe na dostarczenia do siedziby stowarzyszenia apteczek i balonów

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie: Dostarczenia apteczek pierwszej pomocy oraz balonów z nadrukiem „Pierwsza pomoc tu i teraz” w Żninie w dniu 15.06.2019r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostarczenie apteczek pierwszej pomocy i balonów z nadrukiem „Pierwsza pomoc tu i teraz” w Żninie w dniu 15.06.2019r.

Do pobrania:
zapytanie ofertowe
oferta cenowa

 

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podany poniżej przedmiot zamówienia został wybrany następujący oferent:
Wykonanie elementów odblaskowych dla 100 uczestników Rajdu Nordic Walking w Barcinie w dniu 22.09.2018r.
Do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent: PODAROWANE.PL Biedrzycki Spółka Jawna, ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi eksperckiej

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi eksperckiej polegającej na wsparciu merytorycznym w zakresie przygotowania i oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych do LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w ramach naborów 2/2018/G w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na zapytanie ofertowe  dotyczące :  Zakup i dostarczenie do siedziby stowarzyszenia artykułów biurowych został wybrany oferent:
Partner XXI – PIK Sp. z o.o. ul Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie: Przeprowadzenia szkolenia z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach osi 7 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nazwa przedmiotu zamówienia: zakup i dostarczenie do siedziby stowarzyszenia artykułów biurowych.

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty